Společnost VeryVision s.r.o. vznikla v lednu roku 2006 s cílem reagovat na stále se rozrůstající potřeby znalostní společnosti, jejíž dlouhodobý a udržitelný rozvoj se musí opírat o kvalitní zdroje informací. V souladu s tímto záměrem považujeme za opravdu základní tři pilíře - VIZE, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ.


Hlavní aktivity naší společnosti jsou zamířeny do těchto oblastí:

- Projektové poradenství a dotační management

Naše společnost se zabývá konzultačními a poradenskými činnostmi v oblasti využití finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie, a to jak pro podnikatele, tak také pro veřejnou a státní správu. Pomůžeme vám tak realizovat vaše VIZE.

- Analýzy, studie, akční a evaluační výzkum

Naším cílem v této oblasti je poskytnout klientovi komplexní služby v oblasti výzkumů a analýz využitelných pro organizace soukromého i veřejného sektoru. S respektem ke všem kritériím kvality pro Vás zpracujeme VÝZKUM.

- Rozvoj lidských zdrojů, překlady a tlumočení

Zde je naším cílem je poskytnout klientovi komplexní služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů a v návaznosti na jazykové vzdělávání také překladatelské a tlumočnické služby. Potenciálními klienty jsou organizace soukromého i veřejného sektoru. Rádi s vámi budeme spolupracovat v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ.