Naším cílem je poskytnout klientovi komplexní služby v oblasti výzkumů a analýz využitelných pro organizace soukromého i veřejného sektoru. Nabízíme zpracování:

Odborných analýz (primární i sekundární).

Sociologického výzku, statistické a další metody zpracování dat .

Případových studií (case study).

Analýzy potřeb - identifikace vzdělávacích, organizačních a jiných potřeb různých typů uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů služeb, vymezení mezer a diferencí ve výkonu zaměstnanců a organizací, překážky efektivního výkonu, návrhy intervencí a intervenčních programů.

Průzkumu trhu v oblasti vzdělávání a sociální ekonomiky.

Akčního výzkumu - analýzu sociálních a jiných problémových situací a jevů s cílem podpořit potřebné změny za přímé účasti osob, kterých se výzkum týká. Podporujeme veřejnou i soukromou sféru, pozitivní veřejné služby, správní efektivitu, lokální iniciativy.

Evaluačního výzkumu - vyhodnocení sociálních a jiných intervenčních programů (koncepcí, návrhů, rozhodnutí, akcí, opatření, projektů, programů, organizací) s cílem přispět k řešení praktického problému, vytvoření a vymezení projektu, cílových skupin, vhodných forem aktivit, naplňování programových cílů, zvládání rizik, přezkoušení efektivity rozhodnutí, průběhu a výsledků intervencí, organizačních změn, plánování a procesů učení, reflexi změn v organizacích.

Obsahové analýzy mediálních sdělení - komplexní shrnutí formy a obsahu mediálního zpravodajství. Předem stanovená metodika výzkumu, která umožňuje analyzovat zpravodajství kontrolovatelným a zpětně ověřitelným způsobem. Metodologie je stanovena tak, že zamezuje subjektivnímu vlivu na pracování mediálního obsahu. Pro zpracování zpravodajství je využíván speciálně upravený databázový software. Výsledkem je systematický popis komunikačních obsahů, který ukazuje, jakým způsobem je sledovaný subjekt mediálně prezentován. Dalším výsledkem je kvantifikovaný popis mediálních obsahů, z kterého je možné vyvodit kvalitativní závěry o mediální prezentaci sledované osobnosti nebo organizace.

Kontakt: Pro telefonický kontakt nebo zaslání e-mailu použijte prosím telefonní čísla nebo formulář v sekci "Kontakt".