Naším cílem je poskytnout klientovi komplexní služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Potenciálními klienty jsou organizace soukromého i veřejného sektoru.

Personální poradenství:

  • implementace procesu uznávání předchozího učení ve vazbě na zákon 179/2006 Sb (získání dílčí nebo celé kvalifikace) nebo na vzdělávací systém organizace. Implementace procesu uznávání předchozího učení vede zejména k vyšší efektivitě systému rozvoje lidských zdrojů v organizaci, zvyšuje motivaci zaměstnanců a má tak pozitivní ekonomické a sociální dopady v organizaci i na celou společnost.
  • výběrová řízení na klíč nebo jejich části dle přání zadavatele.
  • bilanční a profesní diagnostika - je komplexním zhodnocením schopností a možností jednotlivce vzhledem k jeho perspektivnímu uplatnění na trhu práce a snaží se jej tedy zorientovat a zaměřit jej na takové rozšíření kvalifikace (další vzdělávání) nebo pracovní profesi, která je vzhledem k jeho schopnostem a možnostem optimální, ekonomicky a společensky přijatelná. Tato metoda je vhodná jak pro organizace veřejného sektoru (například pro Úřady práce při práci s nezaměstnanými), tak pro organizace sektoru soukromého (firmy s požadavkem restrukturalizace a tzv. "přeobsazení" pracovních pozic).
  • 360° zpětná vazba - jedná se o takovou zpětnou vazbu, kdy je zaměstnanec hodnocen ze všech možných úhlů, tedy nejen ze strany svého nadřízeného, jak tomu bývá obvykle, ale také ze strany svých kolegů a spolupracovníků, klientů a součástí je také hodnocení sebe sama. Cílem této metody je odhalit silné a slabé stránky v chování a práci zaměstnance a navrhnout možnosti k jejich zlepšení.

Vzdělávání:

  • Průvodců a hodnotitelů/autorizovaných osob pro proces uznávání předchozího učení dle Zákona č. 179/2006 Sb.
  • Motivační kurzy pro nezaměstnané.
  • Kurzy osobního rozvoje: Time management, Self management, Kariérní růst, Efektivní komunikace, Týmová spolupráce, Vedení lidí a týmů, Efektivní jednání a vyjednávací techniky, Rozvoj kreativity, Sebepoznávací kurzy, Interkulturní komunikace.
  • Kurzy pro organizace na klíč - kombinace jazykového vzdělávání, odborného vzdělávání nebo manažerských technik a zážitkových forem osobního rozvoje dle konkrétních požadavků zadavatele.
  • Kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny na všech úrovních, včetně posouzení jazykové úrovně, doporučení nejvhodnější formy a frekvence studia a možnosti vytvoření kurzů ušitých zákazníkovi a míru.
  • Kurzy business angličtiny: Obchodní negociace, Popis firemní struktury, jednotlivých oddělení a pracovní náplně dle konkrétních požadavků zadavatele, Diplomacie v komunikaci (kosmopolitní přístup ke klientovu např: zázemí atd.), Interkulturní komunikace, Prezentace (firmy, projektu, produktu atd.), Telefonování.

Kontakt: Pro telefonický kontakt nebo zaslání e-mailu použijte prosím telefonní čísla nebo formulář v sekci "Kontakt".